Custom Search
Loading...

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

ศิลปะกับชีวิตประจำวัน


ศิลปะในชีวิตประจำวัน
ตาม ความเข้าใจของทุกคน ต่างทราบดีว่า สิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่อยู่บนโลกใบนี้ คือ ปัจจัยสี่ ประกอบไปด้วย ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอก ต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโต ต้องการเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มไว้ปกปิดร่างกายป้องกันความร้อน ความหนาวเย็น ต้องการยารักษาโรคเพื่อรักษาโรคภัยต่าง ๆ สิ่ง ต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ ซึ่งจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้ และจะต้องให้ความสนใจ เอาใจใส่ในการดูแลเรื่องดังกล่าวเหล่านี้

เป็น ที่ทราบกันดีแล้วว่า ปัจจัยสี่คือ สิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันภัยอันตรายจากภายนอก มนุษย์ต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มนุษย์ต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มนุษย์ยังต้องการเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มไว้ปกปิด ร่างกายจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และมนุษย์ยังต้องการยา เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้ว แต่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์อย่างยิ่งเมื่อมนุษย์ตระหนักถึง ความสำคัญมนุษย์ จึงต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลในเรื่องดังกล่าว การให้ความสำคัญในรายละเอียดต่าง ๆ จึงถูกนำมาพิจารณา และปรุงแต่งปัจจัยให้สนองความต้องการ และแสดงถึงคุณค่าของความงามสิ่งนั้นศิลปะหากมนุษย์ยอมรับว่าศิลปะคือ การแสดงออกของอารมณ์ตามความพอใจ ศิลปะก็จะมีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สนองความต้องการทางอารมณ์เป็น อย่างยิ่ง หากมนุษย์มีความเครียด ศิลปะสามารถสร้างความเบิกบานให้ แสดงว่าเขาผู้นั้นเข้าถึงศิลปะ
นอก จากนี้การเข้าถึงศิลปะจะทำให้มนุษย์มีรสนิยมที่ดี การมีรสนิยมจะเกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ รสนิยมเป็นความพอใจของมนุษย์ที่นำหลักการทางศิลปะมาผสมผสานให้เกิดความพอดี เพราะความพอดีและความพอใจ หากมนุษย์เข้าถึงศิลปะได้มากเขาผู้นั้นก็จะมีรสนิยมที่ดีดังนั้นศิลปะจึงมี ประโยชน์ต่อมนุษย์และต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

การนำศิลปะมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการนำหลักการทางศิลปะมาผสมผสานกับการดำรงชีวิตอันได้แก่

ศิลปะกับที่อยู่อาศัย

ศิลปะกับอาหาร

ศิลปะกับเครื่องนุ่งห่ม

รายการบล็อกของฉัน

 • ประตูสู่นรก' กลางเติร์กเมนิสถาน - ประตูสู่นรก' กลางเติร์กเมนิสถาน ไฟลุกโชนนาน 41 ปี "ประตูสู่นรก" แห่งเติร์กเมนิสถาน ยังคงติดไฟนานถึง 41 ปี แม้เมื่อ 2 ปีก่อนปธน.มีคำสั่งให้ปิดหลุมปีศาจไปแ...
  3 วันที่ผ่านมา
 • สมัยก่อนเขาคัดเลือกพระสนมกันยังไง? บอกเลยไม่ธรรมดา - เคยรู้ไหมว่าสมัยก่อนเขาคัดเลือกพระสนมกันยังไง? บอกเลยไม่ธรรมดา การเลือกเฟ้นสาวงามเพื่อเข้าสู่รั้วพระราชวังมีมาตั้งแต่ปีเทียนฉี่ของ ฮ่องเต้ซีจง แห่งราช...
  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 • ปริศนาในอดีต มรณกรรมลึกลับของโมสาร์ท - ปริศนาในอดีต : มรณกรรมลึกลับของโมสาร์ท Wolfgang amadeus mozart ยอดนักดนตรีเอกของโลก(ค.ศ. 1756- 1791) ประวัติของเขามีอะไรๆน่าสนใจมากมายโดยเฉพาะมรณกรรมที่ทำ...
  3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 • ตำนานรักขนมโมจิสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 - *ตำนานขนมโมจิสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตำนานรัก* *ของ สาวบ้านนากับหนุ่มทหารหมอกองทัพญี่ปุ่น * สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพในจังหวัด...
  4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 • กะอ์บะฮ์ - กะอ์บะฮ์ หรือ กะอ์บะห์ เป็นคำภาษาอาหรับ แปลว่า ลูกบาศก์ กะอ์บะฮ์ตั้งอยู่ในใจกลางมัสยิดฮะรอม ในนครมักกะฮ์ เป็น กิบลัต (ชุมทิศ, จุดหมายในการผินหน้าไป) ของมุส...
  1 ปีที่ผ่านมา