Custom Search

News

Loading...
Loading...

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

ศิลปะกับชีวิตประจำวัน

ศิลปะในชีวิตประจำวัน

ตาม ความเข้าใจของทุกคน ต่างทราบดีว่า สิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่อยู่บนโลกใบนี้ คือ ปัจจัยสี่ ประกอบไปด้วย ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอก ต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโต ต้องการเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มไว้ปกปิดร่างกายป้องกันความร้อน ความหนาวเย็น ต้องการยารักษาโรคเพื่อรักษาโรคภัยต่าง ๆ สิ่ง ต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ ซึ่งจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้ และจะต้องให้ความสนใจ เอาใจใส่ในการดูแลเรื่องดังกล่าวเหล่านี้

เป็น ที่ทราบกันดีแล้วว่า ปัจจัยสี่คือ สิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันภัยอันตรายจากภายนอก มนุษย์ต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มนุษย์ต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มนุษย์ยังต้องการเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มไว้ปกปิด ร่างกายจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และมนุษย์ยังต้องการยา เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้ว แต่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์อย่างยิ่งเมื่อมนุษย์ตระหนักถึง ความสำคัญมนุษย์ จึงต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลในเรื่องดังกล่าว การให้ความสำคัญในรายละเอียดต่าง ๆ จึงถูกนำมาพิจารณา และปรุงแต่งปัจจัยให้สนองความต้องการ และแสดงถึงคุณค่าของความงามสิ่งนั้นศิลปะหากมนุษย์ยอมรับว่าศิลปะคือ การแสดงออกของอารมณ์ตามความพอใจ ศิลปะก็จะมีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สนองความต้องการทางอารมณ์เป็น อย่างยิ่ง หากมนุษย์มีความเครียด ศิลปะสามารถสร้างความเบิกบานให้ แสดงว่าเขาผู้นั้นเข้าถึงศิลปะ

นอก จากนี้การเข้าถึงศิลปะจะทำให้มนุษย์มีรสนิยมที่ดี การมีรสนิยมจะเกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ รสนิยมเป็นความพอใจของมนุษย์ที่นำหลักการทางศิลปะมาผสมผสานให้เกิดความพอดี เพราะความพอดีและความพอใจ หากมนุษย์เข้าถึงศิลปะได้มากเขาผู้นั้นก็จะมีรสนิยมที่ดีดังนั้นศิลปะจึงมี ประโยชน์ต่อมนุษย์และต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

การนำศิลปะมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการนำหลักการทางศิลปะมาผสมผสานกับการดำรงชีวิตอันได้แก่

ศิลปะกับที่อยู่อาศัย

ศิลปะกับอาหาร

ศิลปะกับเครื่องนุ่งห่ม

รายการบล็อกของฉัน

 • ขนมงารสเด็ด - *ตัวแป้งขนมงา...* แป้งข้าวเหนียว 300 กรัม มันเทศ 300 กรัม แป้งสาลี 2/3 ถ้วยตวง น้ำ 1 ถ้วยตวง งาขาว 1/2 ถ้วยตวง น้ำตาลทราย 2-3 ช้อนโต๊ะ *วิธีทำใส้ขนม * ถั่...
  6 เดือนที่ผ่านมา
 • มมหัศจรรย์ดอกอัญชัน - *สรรพคุณอัญชัน* หลายคนเองก็คงจะเคยเห็นดอกอัญชันคามแถวริมทาง หน้าบ้าน หรือที่ต่างๆที่มีพืชต่างๆขึ้นอยู่ เราจะสังเหตุเห็นเป็นดอกสีม่วงสด บางคนก็ไม่ได้สนใจอะไ...
  11 เดือนที่ผ่านมา
 • ประวัติ...piano - *เปียโน เป็นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่*ที่สร้างเสียงเมื่อคีย์ถูกกดและกลไกภายในเครื่องตีสาย คำว่าเปียโนเป็นตัวย่อของคำว่า ปีอาโนฟอเต (pianoforte) - (ออกเสียงว่า ป...
  1 ปีที่ผ่านมา
 • ฝนกรด (acid rain) - *ฝนกรด (อังกฤษ: acid rain) *เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอันเกิดเนื่องมาจากมลภาวะทางอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดมาจากการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมทั่วไปของมนุษย์ โ...
  1 ปีที่ผ่านมา
 • พระเยซูในศาสนาอิสลาม(Jesus in Islam.) - *พระเยซูในศาสนาอิสลาม(Jesus in Islam.)* *ความเชื่อและประเพณีของมุสลิมยังคงเป็นสิ่งลี้ลับสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมจำนวนมาก * *โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวคริสเตียน ซึ...
  1 ปีที่ผ่านมา